EGABeko presidentearen bloga

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea

Memoria de actividades

2017: proiekzioa eta jarduera Europan

Joan den urteko Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Jarduera Txostenari begira prestatu dudan aurkezpen testuan 2017. urtean Euskadiko EGABk kanpoan izan zuen proiekzio bizia azpimarratu nahi izan dut. Otsailean Sare Transnazional Atlantikoaren burutza gure gain hartu genuen. Bertan Portugal, Espainia, Frantzia, Erresuma Batua eta Irlandako eskualde atlantikoetan ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordeak nahiz antzeko erakundeak biltzen dira. Onartu genuenean, bultzada ematearen borondate sendoa azaldu genuen eta ezinezkoa litzateke mugaz haraindiko lankidetza lanean Euskadiko EGABren esperientzia luzerik gabe. Ildo horri eutsiz, bereziki erreparatu behar zaio duela denbora asko Nouvelle Aquitaineko EGKrekin garatzen ari denari. Pasa den urtean kanpoko hemezortzi lan saiotan eraginkortasunez parte hartu eta esku hartu genuen eta oso gai desberdinak landu ziren. Halaber, berrikuntza eta transferentzia teknologikoari buruzko txosten erkide interesgarria bukatu genuen. Dena den, STAren eremuan ondorio handiena izan duen lan bateratua honako txostena izan zen: “Ekintza Plana tartean aztertzeari begira Estrategia Atlantikoa hobe inplementatzeko gizarte zibilaren proposamenak”. Izenburuak berak adierazten duen bezala, Sare Transnazional Atlantikoak egindako proposamen multzoa biltzen du. Joan den urtearen abenduan Bruselan aurkeztu ziren Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen aurrean. Proposamenek interes handia sorrarazi zuten eta egun Europar Batzordeko agintariek Estrategia Atlantikoari buruzko Ekintza Plana ebaluatu eta berraztertzeko erabiltzen ari dira. 2017ko Jardueren Txostenaren sarreran adierazi dudan bezala, nazioarteko lankidetza lan honekiko adostasunak eta seriotasunak Europa Atlantikoaren etorkizuna erabakitzen den eztabaida-guneetan STA solaskide trebatu bihurtu dute.

2017. urtean Euskadiko EGABk garatutako kanpoko jarduera oparoak ez zuen ahuldu kontsulta zeregina, EGABren ardatz nagusia dela ez baita ahaztu behar. Osoko bilkurak, ekimen propioko azterlanak eta Batzordearen eguneroko lana azpibanatzen duten batzordeen (batzorde iraunkorra, gizarte garapenerako batzordea, ekonomi batzordea, txosten sozioekonomikoa…) jarduera ugariak; horiek guztiek 2017ko Jardueren Txostenak leialtasunez egiaztatzen duten lan bizia adierazten dute.

BANCO DE LECHE

Esne Bankua

Ez dut hemen azalerazi nahi denok dagoeneko badakiguna, hots, ama-esnea mantenugairik egokiena dela jaioberrientzat eta bularreko haurrentzat beraien bizitzako lehen hiletan. Hala ere, ama-esnearen balioa nabarmendu nahi dut, osasunerako ekartzen dituen onurengatik, bai fisikoki, bai emozionalki. Osasunaren Mundu Erakundeak biziki gomendatzen du ama-esnea elikagai bakar gisa bizitzako lehen sei hiletan; baita bi urte bete arte ere, beste elikagai osagarri batzuekin batera, amak eta bularreko umeak hala nahi badute. Hala ere, beti ezin da.

Jaioberrien zainketa intentsiboen unitateetan, amategietan eta etxeetan zenbait arrazoirengatik bere ama biologikoaren esnea jaso ezin duten jaioberri goiztiarren, pisu gutxiegiko edo patologiak dituzten umeen kasu asko daude. Kasu horietan ezinbestekoa da Esne Banku bat egotea eta hornitzea. Euskadin badago, eta orain, gizakiak emandako Euskadiko Esne Banku bat sortzen duen dekretu bat prestatu du gobernuak. Horrela, borondatezkoa eta altruista den donazio honen inguruko esparru arautzailea erregulatzen du, osasun-berme guztiekin.

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak proiektua aztertu du, eta joan den astelehenean horren inguruan egindako irizpena ontzat hartu zuen. Araua positibotzat jotzen du eta gure azterketetan ohikoa denez, zenbait gomendiorekin osatzen du. Batzordeak nabarmentzen du Osakidetzaren mendeko Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Esne Bankuaren kudeaketaz arduratzea, izan ere, horrela, gerta daitekeen merkantilizazioa saihestuko da. Bere ustez garrantzitsua da donazioa jasotzen duten bularreko umeen artean ama biologikoak elikatutakoak ere barne hartzea, amaren elikadura nahikoa ez denean.

foto2

Estrategia Atlantikorako zuzeneko kontsultaren balioa

Joan den astean Bruselan izan ginen Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen egoitzan Sare Transnazional Atlantikoak prestatu duen txostena aurkezteko. Orain arte Europar Batzordearen Estrategia Atlantikoaren balantzea egiten du. Fatxada atlantikorako makroeskualdeko estrategia hau 2011. urtearen amaieran aurkeztu zen eta bi urte geroago 2014-2020rako Ekintza Plana argitaratu zen. Orain epealdiaren erdialdean dago eta, beraz, balantzea egiteko unea iritsi da. STAren txostenaren izenburua gaiari buruz esplizitua da: “Ekintza Planaren bitarteko ikuskapenari begira Estrategia Atlantikoa hobe inplementatzeko gizarte zibilaren proposamenak”. Europar Batzordearen Itsas Gai eta Arrantzarako Zuzendaritza Nagusia indarraldiaren erdialdean Ekintza Plana ebaluatzen ari da eta, ziurrenik, STAren txostena erabilgarria izango zaio, aurrekoarekin gertatutakoaren antzera. Izan ere, 2015. urtearen hasieran aurkeztu genuen, Ekintza Plana abiarazten ari zenean, alegia.

Nire aurreko atarian, STAren txostena aurkezteko blog honetan argitaratutakoan, nire iritziz, azterlana definitzen duten bi ezaugarriak azpimarratu nituen: ikuspegiaren zeharkakotasuna eta bertako eragile sozioekonomikoei egindako kontsulta. Gure eskualdeetako ekonomia eta gizarte biziko aktoreekin ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordeen zuzeneko harremanari esker, azkenekorako erraztasunak ematen dira; Belgikako hiriburuan STAren buru bezala nire esku-hartzean bildu zen auditorioan nabarmendu nahi izan nuen. Bertan azaldutakoaren arabera, Gune Atlantikoa osatzen duten eskualdeetako ekonomia eta gizarte eragileen kezkak, itxaropenak eta beharrak jakinarazteko gaitasuna STAren aktibo bereizgarria da eta gure eskualdeko erakunde sozio-profesionalek asko balioztatzen dute, ez baitzaie erraza suertatzen europar sarera iristea. Eragileei egindako zuzeneko kontsultarengatik txosten praktikoa burutu dugu, Estrategia Atlantikoa inplementatzean antzeman diren urritasunetatik abiatuta hobekuntza proposamenekin. Besteak beste, ondorengoak hauteman dira: nahasitako eragileek nahikoa ezagutzen ez dutela edo Estrategia Atlantikoari zuzenean lotutako proiektuek finantzaketa zaila dutela, horietarako funts berezia ez baitago.

Page 1 of 25

© 2017 Copyright Consejo Económico y Social Vasco | Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea