EGABeko presidentearen bloga

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea

DSC_1325_BLOG

Gazteak eta lan merkatua

Bihar Bilbon ekimen propioko azterlana aurkeztuko dugu. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak egin du gazteak lan merkatuan sartzeari buruz. “EAEko gazteen enplegagarritasuna eta europar eskualdeen ikuspegi alderatutik lan merkatura iristea” txostena lan osoa da. Batzordeak duela denbora asko ekin zion borondatez gaia garrantzitsua zelakoan. Txostenak azaldutakoari jarraiki, egoki erantzutea erronka horri eta gazteak lan merkatura behar bezala iristeko aukera egituratzea edozein gizarterako etorkizun bermea da.

Nire ustez, belaunaldi guztiek zegokienean lan merkatura iristeko zailtasunak, handiak edo txikiak, izan dituzte. Kasu batzuetan txikiagoak; nabarmenak gehienetan. Gaur egun, egoera oso zaila da eta aldaketen urakan zorabiagarria denboran bat dator. Horrek oraindik gehiago nahasten ditu gauzak. Horri guztiari 4.0 iraultza edo 4.0 testuingurua deritzogu: digitalizazioa, fabrika adimentsuak, big data… Nolanahi ere, oso bizkor eraldatzen ari da enpleguaren eta lan merkatuaren egungo errealitatea eta aldaketak berehalako etorkizunean progresio geometrikoari eutsiz oso azkar bizkortzen ari dira. EGABk egin duen ekimen propioko azterlanak euskal gazteak lan merkatura sartzeko horren guztiaren eragina eta ondorioak aztertzen ditu. Txostenak zehatz-mehatz lantzen ditu demografia, hezkuntza eta lan merkatua Euskadin eta etorkizuneko enplegua antolatuko duten ezaugarriak zirriborratzen ditu. Horretarako, ikuspegi alderatura jotzen du eta erreferentziazko hiru europar eskualde hartzen dira Alemanian (Baviera), Belgikan (Flandes) eta Erresuma Batuan (Eskozia). Ekimen propioko azterlanak, gainera, lanean parte hartu duten hiru eztabaida taldeen iritziak jasotzen ditu. Horiek edozein gizarterako hain gai garrantzitsuari bere ñabardura aberasgarriak erantsi dizkiote.

Memoria de actividades

2017: proiekzioa eta jarduera Europan

Joan den urteko Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Jarduera Txostenari begira prestatu dudan aurkezpen testuan 2017. urtean Euskadiko EGABk kanpoan izan zuen proiekzio bizia azpimarratu nahi izan dut. Otsailean Sare Transnazional Atlantikoaren burutza gure gain hartu genuen. Bertan Portugal, Espainia, Frantzia, Erresuma Batua eta Irlandako eskualde atlantikoetan ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordeak nahiz antzeko erakundeak biltzen dira. Onartu genuenean, bultzada ematearen borondate sendoa azaldu genuen eta ezinezkoa litzateke mugaz haraindiko lankidetza lanean Euskadiko EGABren esperientzia luzerik gabe. Ildo horri eutsiz, bereziki erreparatu behar zaio duela denbora asko Nouvelle Aquitaineko EGKrekin garatzen ari denari. Pasa den urtean kanpoko hemezortzi lan saiotan eraginkortasunez parte hartu eta esku hartu genuen eta oso gai desberdinak landu ziren. Halaber, berrikuntza eta transferentzia teknologikoari buruzko txosten erkide interesgarria bukatu genuen. Dena den, STAren eremuan ondorio handiena izan duen lan bateratua honako txostena izan zen: “Ekintza Plana tartean aztertzeari begira Estrategia Atlantikoa hobe inplementatzeko gizarte zibilaren proposamenak”. Izenburuak berak adierazten duen bezala, Sare Transnazional Atlantikoak egindako proposamen multzoa biltzen du. Joan den urtearen abenduan Bruselan aurkeztu ziren Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen aurrean. Proposamenek interes handia sorrarazi zuten eta egun Europar Batzordeko agintariek Estrategia Atlantikoari buruzko Ekintza Plana ebaluatu eta berraztertzeko erabiltzen ari dira. 2017ko Jardueren Txostenaren sarreran adierazi dudan bezala, nazioarteko lankidetza lan honekiko adostasunak eta seriotasunak Europa Atlantikoaren etorkizuna erabakitzen den eztabaida-guneetan STA solaskide trebatu bihurtu dute.

2017. urtean Euskadiko EGABk garatutako kanpoko jarduera oparoak ez zuen ahuldu kontsulta zeregina, EGABren ardatz nagusia dela ez baita ahaztu behar. Osoko bilkurak, ekimen propioko azterlanak eta Batzordearen eguneroko lana azpibanatzen duten batzordeen (batzorde iraunkorra, gizarte garapenerako batzordea, ekonomi batzordea, txosten sozioekonomikoa…) jarduera ugariak; horiek guztiek 2017ko Jardueren Txostenak leialtasunez egiaztatzen duten lan bizia adierazten dute.

BANCO DE LECHE

Esne Bankua

Ez dut hemen azalerazi nahi denok dagoeneko badakiguna, hots, ama-esnea mantenugairik egokiena dela jaioberrientzat eta bularreko haurrentzat beraien bizitzako lehen hiletan. Hala ere, ama-esnearen balioa nabarmendu nahi dut, osasunerako ekartzen dituen onurengatik, bai fisikoki, bai emozionalki. Osasunaren Mundu Erakundeak biziki gomendatzen du ama-esnea elikagai bakar gisa bizitzako lehen sei hiletan; baita bi urte bete arte ere, beste elikagai osagarri batzuekin batera, amak eta bularreko umeak hala nahi badute. Hala ere, beti ezin da.

Jaioberrien zainketa intentsiboen unitateetan, amategietan eta etxeetan zenbait arrazoirengatik bere ama biologikoaren esnea jaso ezin duten jaioberri goiztiarren, pisu gutxiegiko edo patologiak dituzten umeen kasu asko daude. Kasu horietan ezinbestekoa da Esne Banku bat egotea eta hornitzea. Euskadin badago, eta orain, gizakiak emandako Euskadiko Esne Banku bat sortzen duen dekretu bat prestatu du gobernuak. Horrela, borondatezkoa eta altruista den donazio honen inguruko esparru arautzailea erregulatzen du, osasun-berme guztiekin.

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak proiektua aztertu du, eta joan den astelehenean horren inguruan egindako irizpena ontzat hartu zuen. Araua positibotzat jotzen du eta gure azterketetan ohikoa denez, zenbait gomendiorekin osatzen du. Batzordeak nabarmentzen du Osakidetzaren mendeko Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Esne Bankuaren kudeaketaz arduratzea, izan ere, horrela, gerta daitekeen merkantilizazioa saihestuko da. Bere ustez garrantzitsua da donazioa jasotzen duten bularreko umeen artean ama biologikoak elikatutakoak ere barne hartzea, amaren elikadura nahikoa ez denean.

Page 1 of 25

© 2017 Copyright Consejo Económico y Social Vasco | Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea