Joan de ostiralean, apirilaren 5ean, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak bere osoko bilkura egin zuen. Aztergaien zerrendan zegoen, besteak beste, EGABren 5/19 Irizpena, hau da, aurtengo kontsulta-organoaren bosgarren irizpena onartzea. Euskadiko turismo-enpresa eta -jardueren erregistroari buruzko dekretu-proiektua erantzuteko zen, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak gure iritzia ezagutzeko bidali ostean. Irizpena EGABren osoko bilkurak onartu zuen eta, ondorioz, sailari bidali zaio, gure gogoetak kontuan har ditzan. Orokorrean, EGABk positiboki balioetsi zuen gobernuaren ekimena eta, bai ekonomia eraginarengatik, bai gizartean ondorioengatik gero eta garrantzitsuagoa den sektorean izaten ari diren aldaketa eta berrikuntzekiko turismo araudia eguneratzearen testuinguruan kokatu zuen.

Baina ez da nire asmoa sarrera hau irizpenaren xehetasunei eskaintzea. Interesa duenak Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen web orrian erraz egin dezake, gure lan guztiak, noski, irekiak eta jendearentzat irisgarriak baitira. Egiaz, osoko bilkura honen aztergaien zerrenda gogorarazi izan nahi dut, niretzat berezia baitzen. Izan ere, Euskadiko EGABren batzordeburu gisa parte hartzen dudan azkena izan da. Nire agintaldia erakundearen buruan amaierara iritsi da. Denboraren ikuspegiak urte hauetan ondo egindakoa eta akatsak balioztatuko ditu. Dena delakoa, niretzat urte hauek biziak eta liluragarriak suertatu dira. Osoko Bilkurako kideak agurtzeko erabili dudan diskurtsoan, bihotzez eskertu nahi izan diet nire agintaldian erakundearekin izandako leialtasuna eta, aldi berean, nire esker onak azaldu dizkiet egindako lanarengatik, ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordearen ardatz nagusia baita. Irakurri Euskadiko EGABren batzordeburuaren agurra