Joan den astean Bruselan izan ginen Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen egoitzan Sare Transnazional Atlantikoak prestatu duen txostena aurkezteko. Orain arte Europar Batzordearen Estrategia Atlantikoaren balantzea egiten du. Fatxada atlantikorako makroeskualdeko estrategia hau 2011. urtearen amaieran aurkeztu zen eta bi urte geroago 2014-2020rako Ekintza Plana argitaratu zen. Orain epealdiaren erdialdean dago eta, beraz, balantzea egiteko unea iritsi da. STAren txostenaren izenburua gaiari buruz esplizitua da: “Ekintza Planaren bitarteko ikuskapenari begira Estrategia Atlantikoa hobe inplementatzeko gizarte zibilaren proposamenak”. Europar Batzordearen Itsas Gai eta Arrantzarako Zuzendaritza Nagusia indarraldiaren erdialdean Ekintza Plana ebaluatzen ari da eta, ziurrenik, STAren txostena erabilgarria izango zaio, aurrekoarekin gertatutakoaren antzera. Izan ere, 2015. urtearen hasieran aurkeztu genuen, Ekintza Plana abiarazten ari zenean, alegia.

Nire aurreko atarian, STAren txostena aurkezteko blog honetan argitaratutakoan, nire iritziz, azterlana definitzen duten bi ezaugarriak azpimarratu nituen: ikuspegiaren zeharkakotasuna eta bertako eragile sozioekonomikoei egindako kontsulta. Gure eskualdeetako ekonomia eta gizarte biziko aktoreekin ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordeen zuzeneko harremanari esker, azkenekorako erraztasunak ematen dira; Belgikako hiriburuan STAren buru bezala nire esku-hartzean bildu zen auditorioan nabarmendu nahi izan nuen. Bertan azaldutakoaren arabera, Gune Atlantikoa osatzen duten eskualdeetako ekonomia eta gizarte eragileen kezkak, itxaropenak eta beharrak jakinarazteko gaitasuna STAren aktibo bereizgarria da eta gure eskualdeko erakunde sozio-profesionalek asko balioztatzen dute, ez baitzaie erraza suertatzen europar sarera iristea. Eragileei egindako zuzeneko kontsultarengatik txosten praktikoa burutu dugu, Estrategia Atlantikoa inplementatzean antzeman diren urritasunetatik abiatuta hobekuntza proposamenekin. Besteak beste, ondorengoak hauteman dira: nahasitako eragileek nahikoa ezagutzen ez dutela edo Estrategia Atlantikoari zuzenean lotutako proiektuek finantzaketa zaila dutela, horietarako funts berezia ez baitago.